Weegschalen - Kassasystemen - Voedingsmachines

Black box

black box horecablack box horeca
Black box horeca

MOET IK EEN GKS GEBRUIKEN? ALGEMENE INFO
GKS => Geregistreerde kassa of witte kassa.

23/03/2018
Recent verscheen het nieuwe artikel 21bis van het KB nr. 1, ter vervanging van het door de Raad van State vernietigde artikel.

Daaruit volgt dat vanaf 1 juli 2016:

 • elke exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt
 • elke traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht
een btw-kasticket moet uitreiken via een Geregistreerd Kassa Systeem (GKS), als zijn jaaromzet, exclusief btw, voor die restaurant- en cateringdiensten hoger is dan 25.000 euro.

Dit bedrag van 25.000 euro vervangt dus de term ‘regelmatig’ uit het oude artikel 21bis. Die term verviel op 30 juni 2016, omdat hij, na het vernietigen van de 10 % - regel, teveel ruimte liet voor interpretatie.

Uitzonderingen en toleranties voor het hotelgedeelte, onder-aanneming en bedrijfsrestaurants blijven bijvoorbeeld van toepassing.Uw omzet is lager dan 25.000 euro?

Exploitanten die voor hun restaurant- en cateringgedeelte minder dan 25.000 euro omzet per kalenderjaar behalen, moeten dus geen GKS gebruiken. Wel moeten ze vanaf 1 juli 2016 een btw-ontvangstbewijs uitreiken voor alle verbruikte maaltijden én bijhorende dranken!Hoe moet u de 25.000 euro regel toepassen?


De nieuwe tekst van het artikel 21bis KB nr. 1 vermeldt ook uitdrukkelijk hoe u de 25.000 euro-regel moet toepassen. Deze regel vangt aan vanaf het kalenderjaar 2015.

Overschrijdt u 25.000 euro in 2015?

Ja? ⇒ GKS verplicht vanaf 01.07.2016;

Nee? ⇒ evalueer elk jaar opnieuw uw behaalde omzetVanaf wanneer moet u de 25.000 euro regel toepassen?


U startte uw activiteit:

 • gedurende de eerste 6 maanden van 2015, dan wordt uw eerste referentieperiode de 12 maanden vóór 01.07.2016:
 • gedurende de laatste 6 maanden van 2015, dan neemt u het aantal kalendermaanden waarin u actief was vóór 01.07.2016, en dan mag u het drempelbedrag van 25.000 éénmalig pro rata temporis verminderen voor het maken van de berekening;
 • vanaf 1 juli.2016: dan dient u (bijvoorbeeld op basis van uw ondernemingsplan) in te schatten of u de 25.000 euro gaat overschrijden: zo ja, dan dient u uiterlijk 2 maanden na de start uw uitbating te registreren bij de FOD Financiën en dient u uiterlijk 1 maand later uw GKS actief te hebben.


Toegelaten toleranties gedurende een korte overgangsfase.

U had onder de vorige regeling (de 10 %-regel) geen GKS nodig, maar door de nieuwe maatregel wel? Registreer dan uw uitbating voor 01.07.2016 bij de FOD Financiën. De levering van uw GKS moet plaatsvinden voor 01.10.2016 en uw GKS moet actief zijn tegen 01.01.2017. Over deze tolerantie bestond reeds een regeling in het Charter dat de Overheid met de sector afsloot;
U startte uw activiteit gedurende de eerste 6 maanden van 2016? Registreer uw uitbating uiterlijk op 30.09.2016. Uw GKS moet ten laatste op 31.10.2016 actief zijn.

Als u op 31.12.2016 vaststelt dat u voor de eerste keer de drempel hebt overschreden, dan dient u zich uiterlijk op 28.02.2017 geregistreerd te hebben (2 maanden) en uiterlijk op 31.03.2017 (1 maand) een actief GKS te hebben.

Een consument die een maaltijd ter plaatse nuttigt, of beroep doet op een cateringdienst, zal bijgevolg dus met ingang van 01.07.2016 na het beëindigen van deze ‘dienst’ hetzij een btw-kasticket van een GKS, hetzij een btw-ontvangstbewijs moeten ontvangen, naargelang zijn dienstverstrekker al of niet de 25.000 grens overschrijdt.Concreet komt het op het volgende neer :

100% meeneemrestaurant of cateraar zonder bijkomende diensten?

De zuivere levering van spijzen en/of dranken, die ter plaatse wordt bezorgd of om mee te nemen, zonder enige bijkomende dienst om het onmiddellijk verbruik aangenamer te maken, is geen restaurant- of cateringdienst.

Een zuiver meeneemrestaurant of een traiteur die enkel maaltijden aflevert zonder bijkomende diensten, verricht geen restaurant- of cateringdiensten aan 12% btw, dus zal hij nooit een GKS moeten gebruiken.

Voorbeelden:

 1. De mobiele bar die enkel dranken verkoopt op festivals, markten.
 2. Het mobiele karretje dat wafels, dranken, pannenkoeken... verkoopt in open lucht op festivals, markten...
 3. De cateraar die enkel bereide maaltijden naar klanten toebrengt of door hen laat ophalen, zonder ooit in bijkomende bediening en andere service te voorzien.
 4. De slager die voorbereide maaltijden aan klanten levert en/of aanbiedt in de winkel, zonder ooit in bediening of bijkomende service te voorzien.
 5. De caféhouder die alleen drank en voorverpakte snacks verkoopt zoals een zakje chips, een verpakte wafel, een bifi-worstje,... Hij verstrekt geen restaurant- of cateringdiensten en heeft dus geen GKS nodig.
 6. Restaurant- en cateringdiensten, al dan niet gecombineerd met meeneemmaaltijden?

U geniet sinds 2010 de btw-verlaging van 21% naar 12% op restaurant- en cateringdiensten. De GKS-reglementering is op u van toepassing, dus u moet berekenen of u op jaarbasis minstens 25.000 euro omzet haalt uit restaurant- en cateringdiensten.

Voorbeeld 1

U bent een bakker met een verbruikszaal? De koffiekoeken, broodjes en gebakjes die u in de verbruikszaal serveert, worden gezien als restaurantdiensten.

Als de omzet uit restaurantdiensten 25.000 euro of meer bedragen, moet u GKS-tickets uitreiken zowel voor de verkopen die ter plaatse worden geconsumeerd als voor de verkopen in de bakkerij.

Als u geen 25.000 euro bereikt, moet u enkel voor de maaltijden en bijhorende dranken, verschaft in het verbruikssalon, een btw-bonnetje uitreiken. Voor wat u in de bakkerij verkoopt, moet u geen btw-bonnetjes uitreiken.

Voorbeeld 2

U baat een cafetaria of feestzaal uit. Men kan bij u feestjes/vergaderingen organiseren. Wanneer u zelf de nodige maaltijden voorziet, of wanneer u hiervoor beroep doet op een cateraar en die kosten doorfactureert aan de klant, verricht u restaurant- of cateringdiensten die u moet opnemen in de berekening. Wanneer de cateraar rechtstreeks met de klant handelt, verricht u als uitbater van de zaal geen restaurant- of cateringdienst.

Voorbeeld 3

U geeft kookworkshops. Het geven van kookworkshops is geen restaurant- of cateringdienst, omdat het aspect van lesgeven domineert. Het normale btw-tarief van 21% is van toepassing.


Contacteer ons
webdesign by IDcreation 2015 - Privacy policy