Op Zoek naar een Weegschaal?

Producten > Weegschalen > Op Zoek naar een Weegschaal?

Op zoek naar een Weegschaal?


Graag volgende zaken doormailen zodat een correcte prijsofferte kan opgesteld worden:


Maximum weegvermogen:   ? kg


Nauwkeurigheid of uitlezing per hoeveel gram: ? gram


Enkel plateau in inox of weegschaal volledig in inox: 


Voorkeur grootte van de plateau: ?


Geijkt (dwz weegschaal geschikt voor handelsdoeleinden of directe verkoop aan derden) of niet geijkt(weegschaal weegt even juist als geijkte weegschaal maar dan enkel geschikt voor interne controle): ?


  


Alvast bedankt om bovenstaande in te vullen!

Er zijn nog geen items beschikbaar.
Terug
webdesign by IDcreation 2015 - Privacy policy